Leidraad voor effectieve differentiatie

Hoe kunnen leraren ervoor zorgen dat alle leerlingen, ondanks hun verschillen, de gestelde doelen halen? Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft hiervoor een speciale leidraad gemaakt: Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen.

De leidraad is gebaseerd op zes aanbevelingen voor het primair onderwijs. De aanbevelingen gaan over zicht op het niveau van de leerlingen, het ‘hoe’ van differentiatie en de voorwaarden voor differentiatie.

Kortom, het is een leidraad vol effectieve interventies tegen onderwijsachterstanden, bedoeld voor onderwijsprofessionals die hun onderwijs willen onderbouwen met kennis uit onderzoek.

Bekijk de volledige leidraad en bijbehorende infographic op de website onderwijskennis.nl.