Medewerking Enquete: Project Beoordeling van psychische problemen bij schoolkinderen (BEPPS)

De LBib neemt deel aan een wetenschappelijk onderzoek dat vanuit de Vrije Universiteit te Amsterdam uitgevoerd wordt. Wij willen je graag uitnodigen om mee te doen.

Het onderzoek richt zich op de wijze waarop kinderen worden doorverwezen binnen de jeugdhulpverlening. Het onderzoek bestaat uit tien korte beschrijvingen van kinderen met verschillende problemen. Na elke beschrijving worden steeds een aantal vragen gesteld over uw inschatting van deze problematiek en de eventuele doorverwijzing.
Het invullen van de vragen duurt ongeveer 30 minuten.
De antwoorden worden geheel anoniem verwerkt.

Om mee te doen kunt u klikken op deze link: BePPS Project_LBIB

Let op!
De vragenlijst moet in één keer ingevuld worden. Dit betekent dat u niet tussendoor kunt stoppen om later opnieuw te beginnen. De vragenlijst kan tevens maar op één computer door één persoon ingevuld worden. Mocht iemand anders op dezelfde computer de vragenlijst in willen vullen krijgt u de melding ‘Deze vragenlijst is reeds ingevuld’. Daarom kunt u deze vragenlijst het beste op u eigen werkcomputer of thuiscomputer invullen.

Voor vragen over of naar aanleiding van het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoeker, d.a.burke@vu.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!