Neem deel aan gesprekken over governance en (mede)zeggenschap

Wil jij meedenken over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs? Het ministerie van OCW nodigt je uit deel te nemen aan een breed gesprek over governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de (mede)zeggenschap van schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen is een van de ambities van het kabinet. Daarom wil het ministerie van OCW met allerlei mensen in en om het onderwijs in gesprek: leraren, begeleiders, schoolleiders, bestuurders, ouders, gemeenten, samenwerkingsverbanden enzovoort.

Thema’s
De gesprekken gaan over de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school, oftewel: governance en (mede)zeggenschap. Er zijn vijf gespreksthema’s:

  1. De governance-structuur van schoolorganisaties
  2. Het versterken van zeggenschap
  3. Investeringen naar de klas (hoe wordt het geld dat de school heeft uitgegeven?)
  4. De rol en positie van de schoolleider
  5. Verantwoording (hoe laat de school zien waar het geld aan is uitgegeven?)

De gesprekken – die zo’n anderhalf tot twee uur duren – vinden tot en met februari 2023 plaats op diverse locaties in het land. Naar aanleiding van de gesprekken wordt een conceptrapport gemaakt, dat op de eindconferentie op 23 maart 2023 wordt besproken.

Aanmelden
Meer weten en aanmelden? Ga naar https://breedgesprekmedezeggenschap.caop-events.nl/.