Nieuw meldpunt long-COVID

Sommige mensen houden langdurige klachten na een coronabesmetting. Wat heeft dit voor gevolgen voor de werkrelatie en het inkomen? De FvOV (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), waarbij de LBBO is aangesloten, gaat deze en andere gevolgen van long-COVID in kaart brengen, onder andere door een meldpunt in te richten. Hiermee wil de FvOv inzicht krijgen in de aard en de omvang van de problemen, om deze beter aan te kunnen kaarten bij de overheid. Ook roept de FvOv begeleiders op een vragenlijst in te vullen. Dat kan anoniem.

Lees meer en ga naar de vragenlijst.

Heb jij long-COVID en juridische hulp nodig? De LBBO staat voor je klaar met rechtspositionele ondersteuning.