Nieuw: overzicht van maatregelen passend onderwijs

De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rondom passend onderwijs staan niet stil. Zo startte een tijd geleden de zogeheten verbeteraanpak passend onderwijs, en daaruit zijn allerlei maatregelen voortgekomen. Het document Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022 geeft aan samenwerkingsverbanden en schoolbesturen overzicht. Zij kunnen het document ook gebruiken om zich voor te bereiden op komende wet- en regelgeving; in de publicatie kunnen eigen notities worden toegevoegd, zodat het een werkdocument wordt.

Lees meer en download het document op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.