Nieuwe brochure aanpak thuiszitters

Ingrado, Gedragswerk, het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) en de LBBO hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak van (dreigend) thuiszitten. Niet weer een handreiking of protocol, maar een pakket concrete projecten en activiteiten die:
 
eenvoudig kunnen worden opgepakt door scholen en samenwerkingsverbanden;
een praktische werkagenda bevatten zodat duidelijk is wie welke stappen zet;
resultaatgericht zijn.
 
Klik hier om de nieuwe brochure te lezen. 
 
Meer informatie over de concrete aanpak (dreigend) thuiszitten kunt u krijgen via: info@ingrado.nl, info@gedragswerk.nl, kantoor@lbbo.nl, info@lecso.nl