OCW zoekt een leraar- of intern begeleider – ambtenaar

OCW heeft de ambitie de verbinding tussen beleid en praktijk te versterken. Een van de manieren waarop dat vorm krijgt is via mensen die deels in de praktijk werken en deels bij OCW. Voor het komende schooljaar is OCW op zoek naar een leraar (of intern begeleider) die naast zijn/haar baan in het onderwijs als ambtenaar mee wil werken in de directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning. Onder deze directie vallen thema’s als passend onderwijs en kansengelijkheid.

Het primaire aandachtsgebied voor deze vacature is lerarenbeleid in relatie tot passend onderwijs. De leraar en/of intern begeleider die we zoeken gaat zich bezig houden met de vraag ‘Wat moet er gebeuren in de initiële opleiding, in bijscholing of in de ondersteuningsstructuur om leraren in staat te stellen passend onderwijs in de praktijk vorm te geven’ . De vacature geeft het primaire aandachtsgebied aan, hoewel het ook de bedoeling is dat je je breed bezig houdt met verschillende beleidsonderwerpen binnen passend onderwijs en OCW vanuit een praktijkbril van kritisch commentaar voorziet.

We zoeken een leraar en/of intern begeleider die zowel ervaring heeft met het regulier als met speciaal onderwijs. Dit kan zijn doordat je in beide onderwijssoorten werkt of hebt gewerkt of doordat je als leraar en/of intern begeleider veel samenwerkt met het speciaal onderwijs of actief bent in het samenwerkingsverband. We zoeken iemand met een positieve en constructieve attitude, die niet denkt in belemmeringen en buiten de bestaande kaders durft te denken.

Reageren kan tot en met 11 juni 2020

Bekijk hier de vacature