Onderwijsassistenten en leraarondersteuners vooral ingezet om leraar te ontlasten

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning uitgevoerd naar de (arbeidsmarkt)positie van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners in het primair onderwijs van Arbeidsmarktplatform PO.

Meer informatie hierover kun je terugvinden op de website van de FvOv