Onderwijsraad: nog niet genoeg passend onderwijs

Twee jaar geleden werd het passend onderwijs ingevoerd. Sindsdien zijn scholen zelf verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben aan een goede onderwijsplek te helpen. Het moet ertoe leiden dat meer kinderen die extra zorg nodig hebben naar een gewone school gaan.

Te weinig

Om dat te bereiken moeten scholen in de regio samenwerken. Zo moeten ze afspraken maken over wie welke kinderen opneemt. Scholen zouden zich moeten specialiseren, zodat ze kinderen met een specifieke zorgvraag zoals ADHD een plek kunnen bieden.

Maar dat gebeurt veel te weinig, zegt de Onderwijsraad. Zo zou niet goed duidelijk zijn welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Ook zijn er te weinig scholen gespecialiseerd in passend onderwijs omdat er onderling nauwelijks afspraken worden gemaakt. Daardoor is het lastig om voor kinderen die zorg nodig hebben een plek op een gewone school te vinden.

 

(Bron NOS.nl)