Onderzoek naar de motivatie van leraren: doe mee!

Wat inspireert leraren? Wat laat hun ogen sprankelen tijdens hun werk? Dr. Eleonoor van Gerven (SlimEducatief) is betrokken bij internationaal onderzoek waarin onder meer deze vragen centraal staan. Ook wordt specifiek gekeken naar verschillen en overeenkomsten tussen leraren wereldwijd en naar verschillen en overeenkomsten tussen leraren die wel en niet met hoogbegaafde leerlingen werken. De inzichten zullen onder meer gebruikt worden om de kwaliteit van lerarenopleidingen, en dus het onderwijs in het algemeen, te verbeteren. Meer in het bijzonder zal het bijdragen aan beter onderwijs voor begaafde leerlingen.

Wil je meedoen met dit onderzoek of ken je leraren die hieraan mee zouden willen werken? Lees meer en meld je aan.