Onderzoek naar inzet van academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs

Sinds 2008 is er de mogelijkheid om via een academische opleiding opgeleid te worden tot leerkracht in het primair onderwijs. Verschillende pabo’s bieden een combinatie aan
van een pabo en een universitaire opleiding onderwijskunde of pedagogische wetenschappen. Daarnaast zijn er steeds meer leerkrachten die na de pabo een universitaire master hebben gedaan. Expertisecentrum ECBO deed onderzoek naar de positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs.

Lees verder op de website van de FvOv