Oproep Augeo Fonds Levenskunde

Levenskunde: Financiering voor lessen sociaal emotionele ontwikkeling in kwetsbare wijken

 

Levenskunde is een initiatief van Augeo Foundation. Het fonds richt zich op scholen in kwetsbare wijken. Jij, als professional in het onderwijs of het sociaal domein, kan een financieringsaanvraag indienen om een lespakket en bijkomende training in te kopen om kinderen dit schooljaar lessen te geven in levensvaardigheden en het omgaan met spanning en angst.

Juist in de kwetsbare wijken wonen gezinnen die, naast de onzekerheid die corona met zich meebrengt, ook vaak te kampen hebben met andere stressfactoren in hun leven. In veel gezinnen zijn de economische gevolgen nog meer voelbaar en kan stress zich verder opstapelen. Sommige kinderen lopen hierdoor (extra) ontwikkelingsschade op.

Bij het Fonds Levenskunde gaat het om lespakketten die zijn gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (bijvoorbeeld Gelukskoffer en Vriendenprogramma) of mindfulness en yoga. De lessen “Levenskunde” zijn voor kinderen in het primair (speciaal) onderwijs en de onderbouw van het voorgezet (speciaal) onderwijs.

Scholen en welzijnsorganisaties kunnen tot eind december 2020 een financieringsaanvraag indienen bij Augeo Foundation. Het gaat om lesmateriaal, training van onderwijsmedewerkers en indien nodig de kosten voor externe trainers. De lessen “Levenskunde” dienen in het schooljaar 20/21 gegeven te worden.

Wil je meer weten, of een aanvraag indienen, ga dan naar https://www.augeo.nl/nl-nl/steun/levenskunde om de projectomschrijving en het aanvraagformulier te downloaden.