Praat mee over wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen’

Veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en hun ouders vinden dat zij weinig (of onduidelijke) informatie kunnen vinden over passend onderwijs. Ook hebben ze niet altijd het gevoel dat ze door scholen als gelijkwaardige gesprekspartner worden gezien, blijkt uit de evaluatie passend onderwijs.

Om de (informatie)positie van ouders en leerlingen te verbeteren heeft het ministerie van OCW maatregelen aangekondigd. Om deze maatregelen te versterken is het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen’ ontwikkeld. In dit voorstel is het volgende vastgelegd:

  • Leerlingen mogen hun mening geven bij het opstellen, bijstellen en evalueren van hun ontwikkelingsperspectief (hoorrecht).
  • De extra ondersteuning die een school biedt in het kader van passend onderwijs wordt in de schoolgids opgenomen. Scholen zijn niet meer verplicht het schoolondersteuningsprofiel op te stellen.
  • Samenwerkingsverbanden moeten ouder- en jeugdsteunpunten inrichten waar ouders en leerlingen terecht kunnen voor informatie over en ondersteuning bij passend onderwijs.

Wat vind je van dit wetsvoorstel? Je kunt het tot 29 september 2022 laten weten via een internetconsultatie. Lees meer op internetconsultatie.nl/hoorrecht.