Regiobijeenkomst Midden ‘planmatig werken aan passend onderwijs’