Resultaten peiling verrijkingsonderwijs voor de begaafde leerlingen tijdens het thuisonderwijs

Vier weken geleden hebben we jullie 6 korte vragen gesteld waarmee we wilden peilen
of het verrijkingsonderwijs voor de begaafde leerlingen ook is doorgegaan tijdens het
thuisonderwijs vanwege COVID-19 en welke kansen en belemmeringen jullie hebben
ervaren. Verder waren we benieuwd of het verrijkingsonderwijs direct weer op peil was
na 11 mei, toen de scholen weer open zijn gegaan.

Resultaten peiling verrijkingsonderwijs