Speciaal team gaat scholen helpen

Het plan voor deze zogenoemde ‘Operatie Regels Ruimen’ volgt op een peiling onder leraren en schoolleiders. Bij het ‘meldpunt regeldruk PO’ kwamen in zeven weken tijd 3000 meldingen binnen over regeldruk. Regeldruk wordt vooral ervaren bij registraties rondom beleid en verantwoording, passend onderwijs, personeelsbeleid, opbrengstgericht werken en cognitieve ontwikkeling, luidt een conclusie.


In een brief aan de Tweede Kamer schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat scholen zelf het gebruik, omvang en frequentie van de registraties vaststellen. ‘De Inspectie van het Onderwijs en OCW stellen geen eisen aan te gebruiken systemen of formats’, aldus de bewindslieden.

Lees verder (bron PO-raad)

De ervaringen van de deelnemende scholen worden breed gedeeld, zodat andere scholen geïnspireerd worden. Scholen kunnen hier zich inschrijven tot en met vrijdag 2 december. Uit de aanmeldingen worden scholen geselecteerd om mee te doen met het programma.

(bron FvOv)