Staat van Onderwijs

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. De Staat van het Onderwijs 2021 vindt dit jaar in zijn geheel online plaats.

 14 april wordt de Staat van het Onderwijs 2021 gepresenteerd en zijn er verschillende webinairs te volgen. In de komende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. Op 11 mei volgt dan een conferentie waarin wordt besproken hoe we, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kunnen brengen.