Stappen schooladvies veranderen

Vanaf schooljaar 2023-2024 is er geen sprake meer van een eindtoets, maar van een doorstroomtoets. Groep 8-leerlingen maken deze doorstroomtoets in februari. Ook komt er een centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs: eind maart moeten alle leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Dit is geregeld in een nieuwe wet.

Door de wet veranderen de stappen van het schooladvies. Ze zien er vanaf schooljaar 2023-2024 als volgt uit:

  • Scholen melden zich uiterlijk 15 november aan voor een doorstroomtoets.
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Nota bene: voor leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs, geldt de centrale aanmeldweek niet.

Als het toetsadvies hoger is dan het voorlopig schooladvies, geeft de school een hoger (definitief) schooladvies dan het voorlopige. Alleen als het in het belang van de leerling is, mag de school besluiten het advies niet te verhogen.

De Centrale Eindtoets stopt dus. Scholen kunnen straks kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Cito gaat adviseren over de kwaliteit van de toetsen.

Begin 2023 organiseert het ministerie van OCW digitale informatiebijeenkomsten over de aanstaande veranderingen.

Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.