Subsidie voor hulp aan niet-ingeschreven kinderen en jongeren

Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen om kinderen en jongeren te ondersteunen die niet ingeschreven zijn bij een school. Denk aan het aanbieden van cursussen, trainingen, huiswerkbegeleiding, lesboeken of een aangepast bureau. Het doel van de subsidie is dat deze kinderen en jongeren zich weer verder ontwikkelen en uiteindelijk weer naar school gaan.

Ook is het de bedoeling dat samenwerkingsverbanden met het geld minstens vijf cases nader bekijken. Ze moeten nagaan waardoor een kind of jongere thuiszit en wat zij kunnen doen om hen weer in een ontwikkeltraject te krijgen. Het doel hiervan is dat samenwerkingsverbanden leren wat nodig is om niet-ingeschreven kinderen en jongeren terug naar school te leiden.

De subsidie komt beschikbaar via een project van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs): ‘Wel in ontwikkeling’. Je kunt de subsidie tot en met 30 september aanvragen via de website van DUS-I.

Lees meer op de website van de VO-raad.