Teamwork en betrokkenheid nodig om schoolverzuim te voorkomen

Om te voorkomen dat leerlingen school verzuimen, zijn teamwork en betrokkenheid bij alle leerlingen essentieel. Dit betekent onder andere dat je signalen opvangt en zorgen deelt, ook als die gaan over een leerling uit een andere (mentor)klas. ‘Samen(werken) als team’ is dan ook een van de bouwstenen van de preventieve verzuimaanpak ‘Aanwezig op school’. Op de website aanwezigopschool.nl – waaraan de LBBO een bijdrage leverde – vind je veel informatie hierover (voor zowel primair als voortgezet onderwijs) en vragen voor een goed gesprek met alle betrokken partijen. Ook kun je er een herkenbaar en inspirerend filmpje bekijken over hoe teamwork en betrokkenheid er in de praktijk uitzien.

Lees verder op de website ‘Aanwezig op school’.