Terugkijken webinar handreiking OPP

Hoe zorg je ervoor dat het OPP jouw collega’s op school ondersteunt? Woensdag 26 juni organiseerde de LBBO en BiOND de webinar ‘handreiking OPP’. Deze bijeenkomst werd gefinancierd door het Steunpunt Passend Onderwijs. De webinar is hier terug te kijken en de powerpoint is hier terug te lezen.

Het Ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt nu enige tijd gebruikt. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft het initiatief genomen om een nieuwe handreiking over het OPP te laten ontwikkelen waarin de opgedane ervaringen met het OPP zijn meegenomen. De handreiking is geschreven door Willeke Doornbos en Noëlle Pameijer. De handreiking biedt je houvast om een OPP neer te zetten dat de wettelijke vereisten bevat, geen overbodige administratie vergt en functioneel is voor de aanpak en samenwerking tussen de betrokken partijen. Deze webinar introduceert de nieuwe handreiking en geeft je een goede start om je OPP te vernieuwen en versterken.