Til het reken-wiskundeonderwijs naar een hoger plan

Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 32,7 procent van de leerlingen het streefniveau 1S voor rekenen-wiskunde. Dit is nog ver verwijderd van de ambitie van 65 procent die de commissie Meijerink in 2010 formuleerde bij het opstellen van de referentieniveaus. Hoogste tijd dus om met je schoolteam in gesprek te gaan over de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs op jullie school. De Reflectiewijzer Rekenen-Wiskunde van de onderwijsinspectie kan daarbij helpen. In deze reflectiewijzer komen de volgende aspecten aan bod:

  • doelen en leerlijnen;
  • faciliteren van leren;
  • ontwikkeling en differentiatie;
  • faciliteren van het team.

Je vindt de reflectiewijzer en (verwijzingen naar) aanvullende informatie, inspirerende documenten en voorbeeldvideo’s op de site van de inspectie.