Toekomstsessie: ‘Breng de relevantie van begeleiding voor het voetlicht’

Woensdagavond 2 november heeft de LBBO haar eerste ‘toekomstsessie’ gehouden. Zo’n dertig mensen – uit heel Nederland – kwamen in Utrecht bijeen om ideeën uit te wisselen over de toekomst van onze beroepsorganisatie. Sommigen van de aanwezigen waren al lid van de LBBO vanaf het begin, anderen werden ter plekke lid.

Waar willen we voor gaan? De belangrijkste punten uit de sessie:

 • Eén deur, verschillende ruimtes
  De LBBO vertegenwoordigt verschillende beroepsgroepen: intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, beeldbegeleiders, jonge-kindspecialisten en specialisten begaafdheid. Leden horen bij één en vaak ook bij meer beroepsgroepen. Het is krachtig om naar buiten toe één gezicht en één verhaal te communiceren (de deur). Binnen elke deelgroep is er ruimte om een  specifiekere invulling te geven aan dat ene verhaal. Dat vraagt een veelvuldige en levendige dialoog in de vereniging.
 • De basis in gemeenschappelijke taal
  Dit betekent ook dat we met elkaar – over alle specialismen heen – een gemeenschappelijke taal gaan spreken. En ook dat we overkoepelende uitgangspunten – die voor iedereen belangrijk zijn – hebben en delen.
 • Boodschap voor het onderwijsveld
  Het is cruciaal dat we in het hele onderwijsveld de relevantie van begeleiding, in alle verschillende vormen, goed voor het voetlicht brengen. Onze boodschap is: ‘School, profiteer van alle specialismen die je in huis hebt!”
 • Samenwerken
  We willen graag dat LBBO-leden samen kunnen werken aan iets wat hen echt raakt of aanspreekt, bijvoorbeeld een methodiek voor kinderen die op een laag niveau functioneren.
 • Elkaar ontmoeten
  Elke beroepsgroep heeft binnen de LBBO haar eigen (nascholings)bijeenkomsten. Het zou daarnaast goed zijn om elkaar over de groepen heen te ontmoeten rondom thema’s die voor iedereen spelen. Denk aan onderwerpen als de focus op leren of de methode Expliciete Directe Instructie: hoe kijkt iedereen daar tegenaan?

Denk mee!
De toekomstsessie was een eerste in een langer traject waarin we de stip op de horizon helder willen krijgen. In de komende periode gaan we meer (online) toekomstbijeenkomsten houden. We willen weten wat leden trekt, wanneer ze door de LBBO geholpen zijn, hoe ze vertegenwoordigd willen worden en wat hen uitdaagt om binnen de LBBO actief te zijn. Houd onze nieuwsbrief in de gaten!

Wil je op de hoogte blijven en/of meedenken? Mail naar kantoor@lbbo.nl met als onderwerp ‘LBBO over de toekomst’.