Vanuit de FvOv:Haal onderwijsbezuinigingen uit de Voorjaarsnota

17 juni 2019

Komende week is het debat over de Voorjaarsnota 2019. Opnieuw uit de Stichting van het Onderwijs nadrukkelijk haar zorgen over de structurele bezuinigingen in het onderwijs aan de Vaste Kamercommissies van OCW en Financiën. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de tot 183 miljoen euro oplopende doelmatigheidskorting voor het gehele onderwijs blijft gehandhaafd. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs en ook andere betrokkenen hebben meerdere malen hun zorgen geuit over deze structurele bezuiniging. Die baart hen zorgen omdat het onderwijs voor cruciale uitdagingen staat.

Lees verder op de website van de FvOv

Afdrukken