Vanuit de FvOv: Model extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019 in het PO

7 maart 2018

Met dit model wordt, na het invullen van het BRIN-nummer van de school, het budget berekend dat deze school ontvangt voor de aanpak werkdruk vanuit het regeerakkoord 2017-2021.

Klik hier voor meer informatie.

De tweezijdige infographic 'Aan de slag met het werkdrukakkoord staat ook in onze materialenbank

Afdrukken