Onderhandelingen over cao-po vastgelopen

Op 20 november is er na lange tijd weer onderhandeld over een nieuwe cao-po. Aan het eind van de dag hebben we moeten constateren dat de werkgevers geen aanvaardbaar loonbod op tafel legden. We vinden dat teleurstellend omdat de sector al problemen genoeg heeft en de werkgevers kennelijk niet de ernst van de situatie inzien. FvOv-voorzitter Jilles Veenstra: ‘We wisten dat er niet genoeg geld op tafel zou liggen voor het dichten van de loonkloof, maar met een loonbod van 2,7% blijven we zelfs achter bij de andere sectoren. Dat was voor ons niet acceptabel!’

Dit houdt ook in dat er geen afspraken zijn gemaakt over de besteding van het incidentele budget van 150 miljoen euro (als onderdeel van het convenant). We hadden gehoopt dat we met een fatsoenlijk loonbod en een eenmalige uitkering in ieder geval een goede stap vooruit zouden kunnen zetten, helaas was dat dus niet mogelijk.

De onderhandelingen liggen op dit moment stil, niet duidelijk is of en wanneer deze zullen worden hervat. We zullen ons in de tussentijd beraden over welke stappen we zullen gaan zetten en we zullen de leden van de bij ons aangesloten verenigingen daar ook over bevragen.