Vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider

In de afgelopen periode heeft de LBBO – samen met het brede onderwijsveld – hard gewerkt aan het vernieuwen van de beroepsstandaard voor de intern begeleider. Met deze herziene beroepsstandaard wil de LBBO een gezicht geven aan de vele manieren waarop het werk van de ib’er wordt ingevuld én tegelijk een duidelijk kader geven, dat helpt in het dagelijks werk.

De beroepsstandaard bevat onder meer een overzicht van:

  • de taken en verantwoordelijkheden van de ib’er als kwaliteitscoördinator;
  • de bijbehorende competenties;
  • aandacht voor de ethische aspecten van het werk;
  • een voorbeeldfunctieprofiel.

De beroepsstandaard verschijnt naar verwachting in november, maar is nu al te bestellen. Ga daarvoor naar de website van uitgeverij Pica.