Vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider is verschenen!

Vers van de pers en inmiddels op honderden deurmatten:
De beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator.

In de afgelopen 2,5 jaar heeft de LBBO hard gewerkt aan het vernieuwen van de beroepsstandaard voor de intern begeleider. Deze herziene beroepsstandaard geeft een gezicht aan de diversiteit van taken én een duidelijk kader voor het werk van de ib’er, die een sleutelpositie heeft in het team. We zijn trots te kunnen vertellen dat de uitgave verschenen is. Inmiddels hebben al honderden geïnteresseerden de uitgave besteld.

Schrijvers
De schrijversgroep – bestaande uit Greetje ter Bork, Linda van Druijten, Francis van Haandel, Engelien Houben-Feddema en Femke van der Linden – heeft onder meer gebruikgemaakt van de feedback van meer dan zestig meelezers in het onderwijsveld.

 

Inhoud
De beroepsstandaard bevat onder meer een overzicht van:

  • de taken en verantwoordelijkheden van de ib’er als kwaliteitscoördinator;
  • de bijbehorende competenties;
  • aandacht voor de ethische aspecten van het werk;
  • een voorbeeldfunctieprofiel.

Dialoog over taken
Intern begeleiders kunnen de uitgave gebruiken voor hun professionalisering, omdat de beroepsstandaard hen helpt te ontdekken op welke gebieden ze zich nog verder kunnen ontwikkelen. Ook is de beroepsstandaard een hulpmiddel om de dialoog in de school aan te gaan en afstemming over taken te bereiken.

Kortom: de vernieuwde beroepsstandaard is onmisbaar voor iedere intern begeleider die zich wil blijven ontwikkelen.

Bestel de vernieuwde beroepsstandaard nu!