Verslag regiobijeenkomst 21 mei Kees van Overveld

Op dinsdag 21 mei kwamen er ruim 150 mensen naar de regioavond met spreker Kees van Overveld. Kees vertelde ons uitgebreid over het Groepsplan gedrag. We hoorden hoe belangrijk de rol van de leerkracht is. En welke fasen er binnen de groepsvorming  zijn.

Daarna hoorden we over de drie preventieniveaus:

  • Preventie 1 – Plannen voor iedereen
  • Preventie 2 – Plannen voor sommigen
  • Preventie 3 – Plannen voor enkelen

Kees had veel praktijkvoorbeelden. Er was herkenning in de zaal. Ook kwamen de interventies aan de orde.

Tot slot was er ruimte voor vragen. De reacties na de lezing waren zeer positief. De mensen gaven aan dat het een boeiende en praktische avond was.

Namens Regio Oost,
Froukje van Eerde