Week van Inclusief Onderwijs: van 6 tot en met 10 februari 2023

Ook in 2023 is er weer een Week van Inclusief Onderwijs. Van 6 tot en met 10 februari 2023 kun je deelnemen aan allerlei (online) activiteiten, georganiseerd door het platform Naar Inclusiever Onderwijs en samenwerkingspartners.

Speciale aandacht is er voor de routekaart naar inclusief onderwijs van het ministerie van OCW (de LBBO nam deel aan gesprekken hierover). Verder krijg je een stand van zaken van (ontwikkelingen in) praktijk en beleid en leer je meer over:

  • het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen
  • het belang van leerlingenparticipatie
  • het samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs

Lees meer en meld je aan op www.weekvaninclusiefonderwijs.nl.