Werken aan samenhangend preventief jeugdaanbod

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is op zoek naar scholen die aan de slag willen gaan met de Preventiematrix verbinding onderwijs-jeugdzorg.

Gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen hebben vaak een preventief jeugdaanbod. Toch bestaat dit aanbod nog vaak uit losse interventies en ontbreekt er overzicht. Daar wil het NJI met de preventiematrix verandering in brengen.

De matrix is een hulpmiddel om inzicht, overzicht en samenhang te krijgen in het preventieve jeugdaanbod. Hiermee ontstaat er meer samenhang in het beleid en de praktijk en worden middelen gericht ingezet. Dit met als resultaat dat onderwijs en gemeentelijke voorzieningen elkaar versterken in een effectief preventief jeugdaanbod.

Interesse? Meld je aan via de website van het NJI.