11 april 2019 (Haren): Fonemisch bewustzijn bij jonge kinderen

InschrijvenDe regiogroep Noord organiseert op 11 april 2019 een bijeenkomst voor begeleiders en leerkrachten in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Fonemisch bewustzijn bij jonge kinderen  

 

De spreker is Ellen van der Veen 

Korte inhoud van de lezing
Ken jij het verschil tussen de P en de B?  Binnen het onderwijs wordt direct de nadruk gelegd op het aanleren van letters; een vaardigheid die niet aansluit bij de belevingswereld en ontwikkeling van jonge kinderen. Of, zoals Prof. dr. B.A.M. Maasen, hoogleraar dyslexie aan de RUG, aangeeft; "te vroeg starten met het automatiseren van letters berokkent kinderen schade". Hij benadrukt dat de nadruk in de eerste schooljaren juist zou moeten liggen op klankherkenning en -onderscheiding. De fonologische ontwikkeling is in de eerste jaren van de basisschool erg belangrijk. Deze lezing benadrukt met oefeningen en onderbouwing het belang van deze fonologische ontwikkeling; Niet letters leren, maar klanken herkennen en onderscheiden!

Opbrengst aan het eind van de avond

  • De deelnemers krijgen inzicht in de doorgaande ontwikkeling van 0 - 6 jaar rondom taalbewustzijn, fonologisch en fonemisch bewustzijn.
  • De deelnemers ervaren hoe je de klankherkenning en - onderscheiding bij jonge kinderen stimuleert op een speelse manier.
  • De workshop levert een aantal werkvormen op die je als begeleider direct de volgende dag in kunt zetten.

Voorkennis: er is geen voorkennis vereist. 

Achtergrond van de spreker
Ellen van der Veen studeerde in 1988 af als logopedist en ging vervolgens enthousiast binnen het speciaal onderwijs aan het werk. Later breidde ze haar werkgebied uit binnen het regulier onderwijs. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd als ambulant begeleider in de begeleiding van leerlingen, leerkrachten en teams op het gebied van spraak- en/of taalproblematiek; wat is de invloed hiervan op het onderwijsleerproces van leerlingen. Hiervoor heeft zij meerdere trainingen en scholingen ontwikkeld. Eén van deze programma’s is het Programma Fonemisch Bewustzijn; een programma waarmee leerlingen spelenderwijs vertrouwd raken met de klanken van de Nederlandse taal.

In het kort
Datum: 11 april 2019 
Waar:  Peter Petersenschool Haren
Adres: Rummerinkhof 6-b
Postcode en plaats: 9751 SL Haren

Kosten: € 17,50  (incl. btw) voor leden en € 35,- (incl. btw) voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur          Inloop met koffie en thee
19.30 uur          Start van de lezing
20.30 uur          Pauze met koffie en thee
20.45 uur          vervolg van de lezing
21.30 uur          Afsluiting 

Studiebelasting: 2 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Inschrijven