16 mei 2018 (Goes) Teken je gesprek

InschrijvenDe regiogroep Zuid- West zal op  16 mei 2018 een bijeenkomst organiseren voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Teken je gesprek

De spreker is Annemarie Laseur

Korte inhoud van de lezing
Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. De methode stimuleert het zelfoplossend vermogen van jong en oud. Teken je gesprek is niet echt tekenen maar gebruikt symbolen en kleuren om het gesprek te visualiseren op papier. 

Voorbeeld van een gesprekstekening over gedrag: de ketting van gebeurtenissen.

Alhoewel de methode niet specifiek voor mensen met autisme, ADHD of ADD is ontwikkeld, blijken zij zeer veel baat te hebben bij de visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken, profiteren van deze visuele ondersteuning. Teken je gesprek maakt veel gebruik van helpende en niet-helpende gedachten.

Met Teken je gesprek orden je samen met de leerling visueel  zijn of haar gedachten, gevoelens en gedrag.  Vervolgens ga je deze samen onderzoeken. De visualisatie van het gesprek biedt allerlei extra mogelijkheden. Het is niet alleen overzichtelijker voor de onderzoeker, maar ook voor het hele systeem om het kind of jongere heen. Met teken je gesprek worden kinderen, volwassenen en professionals gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar de pijnpunten en knelpunten van zijn/haar gedachten of probleem. Tijdens de sessies kom je samen met tot verrassende en verhelderende conclusies en zo nodig een nieuwe actie. Ieder mens verlangt om gehoord en gezien te worden, hoe mooi is het om dit proces vast te leggen op papier. In de lezing zal je kennismaken met Teken je gesprek en enkele toepassingen ervan.

Achtergrond van de spreker
Annemarie Laseur heeft als leerkracht, IB’er en RT’er ruime ervaring in het onderwijs. Na het behalen van haar Master SEN diploma in 2012 heeft ze haar eigen RT praktijk opgericht. Omdat ze ziet dat leerproblemen vaak hand in hand gaan met sociaal emotionele problemen is ze zich daarnaast verder gaan specialiseren in kindercoaching. Ze is gecertificeerd coach Ik leer anders en Kids Skills ambassador en ze heeft de cursus hoofd opruimen (Matrixmethode) gevolgd. En natuurlijk Teken je gesprek.

Toen Annemarie per toeval het boekje Teken je gesprek over faalangst vond is ze het direct gaan lezen en niet meer gestopt. Dit was precies de aanvulling die ze miste bij het voeren van oplossingsgerichte gesprekken. De werkwijze ligt dicht bij haarzelf en ze merkt dat de juiste vragen vanzelf komen. De reacties van de kinderen zijn zo ontwapenend, het bezorgt haar regelmatig kippenvel. Ze merkt dat de gesprekken diepgaander zijn en dat jongens uit groep 8 ineens zo open zijn. Ze is veel minder sturend in het coachen omdat het kind door de tekening zelf de oplossing ziet. Daarmee is het kind eigenaar van zijn of haar veranderingsproces en draagt het bij aan een duurzame oplossing. 

In het kort
Datum: 16 mei 2018
Waar: SBO de Tweern  
Adres: Evertsenstraat 100
Postcode en plaats: 4461 XS Goes

Kosten: € 17,50 voor leden en € 35, - voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Lezing
20.30 uur Pauze met koffie en thee
20.45 uur Tweede deel lezing & het beantwoorden van vragen
21.30 uur Afsluiting 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 

Inschrijven