19 maart 2019 (Dongen) Gepersonaliseerd leren

InschrijvenDe regiogroep Zuid-West organiseert op 19 maart 2019 een regiobijeenkomst voor de begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

 

Gepersonaliseerd leren

Leerprocessen waarin leerlingen eigen keuzes kunnen maken en zichtbaar gemotiveerd en betrokken raken.

 

De spreker is Hans van Leeuwen

Korte inhoud van de avond
Gepersonaliseerd leren is een begrip dat meerdere betekenissen kent en waarvoor geen standaard blauwdruk mogelijk is. Daarmee is gepersonaliseerd leren (of persoonlijk leren) een complex begrip en wordt pas betekenisvol wanneer de school er zelf concrete invulling, inhoud en betekenis aan geeft.

Scholen verkennen op grote schaal dit actuele innovatiethema, zowel in het primair onderwijs in als het voortgezet onderwijs. Gepersonaliseerd leren gaat over leren, lesgeven en leerprocessen waarin de leerling ruimte krijgt voor eigen doelen, regie en eigenaarschap. Leren en lesgeven waarin leerlingen meer en meer gemotiveerd en betrokken raken.

Dat is mogelijk met de zes dimensies van gepersonaliseerd leren, dimensies die het leerproces aangaan, de leerling en het curriculum. Deelnemers verwerven daarnaast concrete proces- en ontwerptools om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren.

Op basis van de dimensies van gepersonaliseerd leren en de ontwerpmodellen worden concrete voorbeelden gegeven van de wijze waarop gepersonaliseerd leren in de onderwijspraktijk wordt gerealiseerd, zowel in het primair als in voortgezet onderwijs. Daarbij wordt dieper ingegaan op persoonlijk (didactisch) coachen, een aanpak waar vele scholen voor kiezen en die duidelelijke verbindingen heeft met de praktijk van de begeleiders.

Opbrengst aan het eind van de avond 
Je hebt inzicht in de zes kernfactoren van gepersonaliseerd leren inclusief de wetenschappelijke onderbouwing hiervan. Je verwerft concrete inhouds-, proces- en ontwerptools om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren.

  • Je hebt inzicht in de opbouwende elementen van gepersonaliseerd leren: de zes dimensies;
  • Je kunt vanuit het begeleidersperspectief inhoud en betekenis verlenen aan gepersonaliseerd leren voor de eigen school;
  • Je hebt de eerste beelden en ideeën voor de implementatie op de eigen school, met name ten aanzien van persoonlijk coachen.

Voorkennis: er is geen voorkennis vereist. 

Achtergrond van de spreker
Hans van Leeuwen heeft jarenlange ervaring met onderwijsontwikkeling als docent in het VO en als schoolleider op verschillende niveaus in het (V)SO en VO. Centraal in die ontwikkeling staat de persoonlijke benadering van leerlingen gericht op het leveren van maatwerk om de leerling te activeren en te motiveren. Vier jaar geleden heeft Hans als klant van Onderwijs Maak Je Samen de overstap gemaakt naar de functie van onderwijsadviseur. In het VO ligt zijn specialiteit in de procesbegeleiding richting gepersonaliseerd leren inclusief de specifieke aandachtsgebieden formatieve evaluatie en didactisch coachen. Als opleider is Hans actief in de SRPO modules en post-HBO opleidingen voor schoolleiders in PO en VO. Tenslotte coördineert Hans binnen Onderwijs Maak Je Samen de inzet van Tijdelijk Krachtige Oplossingen als interim schoolleiders in het PO.

In het kort
Datum: 19 maart 2019
Waar:  KBS Noorderpoort
Adres: Otterdonk 5
Postcode en plaats: 5103 GN Dongen

Kosten: € 17,50  (incl. btw) voor leden en € 35,- (incl. btw) voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur Inloop met koffie/thee
19.30 uur Eerste deel lezing/workshop
20.15 uur Pauze
20.30 uur Vervolg lezing/workshop, vragen
21.30 uur Afsluiting 

Studiebelasting: 2 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Inschrijven