2 oktober 2019 (Zoetermeer) Leren LuisterenDe regiogroep West organiseert op 2 oktober 2019 een bijeenkomst voor begeleiders en leerkrachten in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Leren Luisteren 

 

De spreker is Harry Janssens  
 

De theorie van het leren luisteren in al zijn facetten wordt direct vertaald naar de praktijk.

Mijn leus van de Onderwijspraktijk is: Vandaag geleerd, morgen in de praktijk.

Opbrengst aan het eind van de avond

 • Je kunt een analyse maken van de problematiek van problemen met luisteren.
 • Je legt een relatie tussen de theorie van leren luisteren en de praktijk op je school.

Voorbereiden op de lezing

Om je enthousiasme te prikkelen deelt de spreker graag het volgende met je:

 • let eens op hoe veel moeite kinderen hebben met luisteren in de kring.
 • let eens op het niveau van aanvankelijk lezen in groep 3. Er wordt minder aandacht besteed aan kritisch luisteren (auditief geheugen, auditieve discriminatie) en dat vertaald zich naar tegenvallende prestatie bij het aanvankelijk lezen.
 • let eens op het niveau van begrijpend lezen. Eigenlijk  moet de score van rekenen & wiskunde ongeveer gelijk zijn aan begrijpend lezen. Naast woordenschat zie je dat kinderen ook moeite hebben met informatie opnemen en analyseren.
 • let eens op de vraagstelling van de leerkrachten bij het voorlezen van boeken. Leren de kinderen wel gericht begrijpend luisteren.
 • let eens op hoeveel kinderen in de hogere klassen tijdens de instructie andere dingen doen en na de instructie vragen wat zij moeten doen en hoe zij moeten werken.

Veel problematiek op school vindt zijn oorzaak in een slechte luisterhouding. Zowel thuis als op school wordt minder aandacht gegeven aan het leren goed te luisteren.

Achtergrond van de spreker

Harry Janssens is pedagoog-didacticus.

 • Leerlingbegeleider bij schooladviesdienst Spijkenisse. Het testen en begeleiden van kinderen met leerproblemen.
 • Docent orthopedagogiek aan Hogeschool Rotterdam, pabo
 • Docent nascholing Transfergroep Rotterdam basisonderwijs
 • Eigen bureau: Onderwijspraktijk Harry Janssens begeleiding teams en individuele leerkrachten op gebied van de zorg op de scholen.

Hij heeft veel boeken geschreven over zorg, zoals onder andere:
Hoe ga je om met kinderen op school en met hun ouders.
Stapsgewijs Onderwijs: een praktisch uitgewerkte kleutervisie.
- Klein Rekenonderzoek: snel achterhalen waar de hiaten in de rekenontwikkeling zitten.

Hij is de ontwerper van het kleutervolgsysteem: ‘BOSOS
Hij is ontwerper van het sociaal-emotioneel volgsysteem:‘Op School’

In het kort
Datum: 2 oktober 2019
Waar:  De Meerpaal
Adres: Rakkersveld 137
Postcode en plaats: 2722 BN Zoetermeer

Kosten: € 17,50  voor leden en € 35,- voor niet leden

Avondprogramma
19.00 uur          Inloop met koffie en thee
19.15 uur          Welkom en kennismaking
19.30 uur          Start lezing/workshop
20.30 uur          Pauze
20.45 uur          Tweede deel lezing/workshop 
21.30 uur          Afsluiting 

Studiebelasting: 2,5 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.