24 september 2019 (Dongen) Lesgeven aan getraumatiseerde kinderenDe regiogroep Zuid-West organiseert op 24 september 2019 een bijeenkomst voor begeleiders en leerkrachten in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

 

De spreker is Ben Tempert 

Korte inhoud van de lezing
Kinderen kunnen door uiteenlopende omstandigheden getraumatiseerd raken. De gevolgen zijn over het algemeen ernstig. De ontwikkeling van de hersenen wordt negatief beïnvloed. Hierdoor ontstaan leerproblemen en hebben kinderen moeite met het reguleren van emoties en gedrag. Tijdens de lezing komen soorten trauma’s, verschillende oorzaken, symptomen, de werking van de hersenen en de basis van traumasensitief lesgeven aan de orde. De lezing kan een aanzet zijn tot een training ‘lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ voor een schoolteam. De bijeenkomst is interactief; de deelnemers worden uitgenodigd ervaringen te delen.

Opbrengst aan het eind van de avond
Meer kennis van de gevolgen van een trauma op de ontwikkeling van het kind helpt om het gedrag van het kind door een ‘traumabril’ te bekijken. De begeleider en leraar weet hoe te handelen in een crisissituatie en de veilige situatie voor het kind te herstellen. De begeleider en leraar krijgen praktische tips om zelfregulatie bij het kind te bevorderen, zowel individueel als klassikaal. Met een andere kijk op het gedrag, wordt het gevoel van veiligheid en veerkracht bij het kind vergroot.

Voorkennis: er is geen voorkennis vereist. 

Achtergrond van de spreker
Ben Tempert is Schoolcoach voor het SWV Twente Noord en begeleidt schoolteams en leerkrachten op het gebied van sociaal en emotionele ontwikkeling en gedragsproblematiek.
Kinder- en jeugdtherapeut met een eigen praktijk. Trainer van groepen in het basis- en voortgezet onderwijs om een positieve groepsvorming te bevorderen.
Ontwikkelaar en auteur van KlasseKids en KlasseDeal en Freelance docent bij BGL; brede coachopleiding.

In het kort
Datum: 24 september 2019
Waar:  KBS Noorderpoort
Adres: Otterdonk 5
Postcode en plaats: 5103 GN Dongen

Kosten: € 17,50  (incl. btw) voor leden en € 35,- (incl. btw) voor niet leden

LET OP! Er is maximaal plek voor 30 deelnemers. Schrijf je dus snel in.  

Avondprogramma
19.15 uur          Inloop met koffie en thee
19.30 uur          Start van de lezing
20.30 uur          Pauze met koffie en thee
20.45 uur          vervolg van de lezing
21.30 uur          Afsluiting 

Studiebelasting: 2 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.