26 september 2017 (Dongen), Meidenvenijn, van Venijn naar Kwaliteit

InschrijvenDe regiogroep Zuid-West zal op dinsdag 26 september 2017 een bijeenkomst organiseren voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

‘Meidenvenijn, van Venijn naar Kwaliteit’

 

De spreker is Pierre Pas

Korte inhoud van de lezing
Anders dan bij jongens, waar grensoverschrijdend gedrag meer aan de oppervlakte gebeurt, gaat dit bij meisjes uiterst subtiel, waardoor je er maar moeilijk greep op krijgt. De negatieve gevolgen van meidenvenijn kunnen tot diep in volwassenheid hun sporen nalaten. Reden temeer om er dus vroegtijdig aandacht aan te besteden.

Opbrengst aan het eind van de avond
Na het volgen van de lezing ben je beter in staat om meidenvenijn te herkennen en heb je tips hoe dit preventief of curatief aan te pakken. Je krijgt zicht op de groepsdynamiek in meidengroepen en de diverse rollen die meisjes daarbij innemen. Daarnaast zal je meer begrijpen van de achtergronden van het gedrag van meisjes en de positieve intenties die erachter schuilgaan.

Programma van de lezing

  • Definitie pesten en het belang van een begeleide groepsvorming
  • Verschil tussen jongens en meisjes (intenties van relationele agressie)
  • Praktijkvoorbeeld meidenvenijn ‘het mooiste meisje van de klas’
  • Groepsdynamiek, stereotype meidenrollen en typisch meidengedrag
  • Mogelijkheden in het (zoveel mogelijk) voorkomen, herkennen en aanpakken van meidenvenijn

In de lezing wordt gebruik gemaakt van het anti-pestprogramma ‘Meidenvenijn is niet fijn!’.

Achtergrond van de spreker
De lezing wordt gegeven door Pierre Pas, onderwijsadviseur, initiatiefnemer en mede-ontwikkelaar van het anti-pestprogramma ‘Meidenvenijn is niet fijn!’ en namens Cycloop Concept Creatie verantwoordelijk voor scholing en coaching.

In het kort
Datum: dinsdag 26 september 2017
Waar: KBS Noorderpoort
Adres: Otterdonk 5
Postcode en plaats: 5103 GN Dongen

Kosten: € 17,50 voor leden en € 35, - voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Lezing 
20.30 uur Pauze met koffie en thee
20.45 uur Tweede deel lezing & het beantwoorden van vragen
21.30 uur Afsluiting 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Inschrijven