29 november 2017 (Zoetermeer) Gepersonaliseerd leren

Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk, mocht u willen deelnemen, neem dan contact op met kantoor (kantoor@lbbo.nl)De regiogroep West organiseert op 29 november 2017 een regiobijeenkomst voor de begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

 

Gepersonaliseerd leren

Leerprocessen waarin leerlingen eigen keuzes kunnen maken en zichtbaar gemotiveerd en betrokken raken.

 

De spreker is Michel van de Ven

Korte inhoud van de avond
Gepersonaliseerd leren is een begrip dat meerdere betekenissen kent en waarvoor geen standaard blauwdruk mogelijk is. Daarmee is gepersonaliseerd leren (of persoonlijk leren) een complex begrip en wordt pas betekenisvol wanneer de school er zelf concerete invulling, inhoud en betekenis aan geeft.

Scholen verkennen op grote schaal dit actuele innovatiethema, zowel in het primair onderwijs in als het voortgezet onderwijs. Gepersonaliseerd leren gaat over leren, lesgeven en leerprocessen waarin de leerling ruimte krijgt voor eigen doelen, regie en eigenaarschap. Leren en lesgeven waarin leerlingen meer en meer gemotiveerd en betrokken raken.

Dat is mogelijk met de zes dimensies van gepersonaliseerd leren, dimensies die het leerproces aangaan, de leerling en het curriculum. Deelnemers verwerven daarnaast concrete proces- en ontwerptools om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren.

Op basis van de dimensies van gepersonaliseerd leren en de ontwerpmodellen worden concrete voorbeelden gegeven van de wijze waarop gepersonaliseerd leren in de onderwijspraktijk wordt gerealiseerd, zowel in het primair als in voortgezet onderwijs. Daarbij wordt dieper ingegaan op persoonlijk (didactisch) coachen, een aanpak waar vele scholen voor kiezen en die duidelelijke verbindingen heeft met de praktijk van de begeleiders.

Opbrengst aan het eind van de avond 
Je hebt inzicht in de zes kernfactoren van gepersonaliseerd leren incusief de wetenschappelijke onderbouwing hiervan. Je verwerft concrete inhouds-, proces- en ontwerptools om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren.

  • Je hebt inzicht in de opbouwende elementen van gepersonaliseerd leren: de zes dimensies;
  • Je kunt vanuit het begeleidersperpsectief inhoud en betekenis verlenen aan gepersonaliseerd leren voor de eigen school;
  • Je hebt de eerste beelden en ideeën voor de implementatie op de eigen school, met name ten aanzien van persoonlijk coachen.

Achtergrond van de spreker
Inspiratie, vertrouwen en verbinden, dat zijn kernwaarden voor Michel van de Ven als onderwijsadviseur in de onderwerpen gepersonaliseerd leren, onderwijsinnovatie, activerende didactiek (‘DenkBeelden’) en ICT/ technologie.
Als innovator put hij inspiratie uit de ideeën van Howard Gardner, Michael Fullan, David Hyerle en Dylan William.

Zijn motto daarbij is “Less is more”: geef leerlingen alle ruimte voor zelfsturend leren. Leren waarin de leerling eigen keuzes maakt en maximaal gebruik maken van zijn of haar talenten.

In 2017 schreef hij het boek “Gepersonaliseerd leren, in een notendop”. Hiermee is de school in staat om zelfstandig een eigen betekenis en invulling aan persoonlijk/gepersonaliseerd leren te verlenen.

Hij heeft de vernieuwende didactiek DenkBeelden ontwikkeld als een praktische eigentijdse onderwijsaanpak gericht op ‘leren in de 21e eeuw’, visueel leren en metacognitie. DenkBeelden leidt tot betrokken en verantwoordelijke leerlingen die zelfsturend, coöperatief en ontdekkend leren.

In het kort
Datum: 29 november 2017
Waar:  Basisschool Meerpaal  
Adres: Rakkersveld 137
Postcode en plaats: 2722 BN Zoetermeer

Kosten: € 17,50 voor leden en € 35,00 voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur Inloop met koffie/thee
19.30 uur Eerste deel lezing/workshop
20.15 uur Pauze
20.30 uur Vervolg lezing/workshop, vragen
21.30 uur Afsluiting 
 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk, mocht u willen deelnemen, neem dan contact op met kantoor (kantoor@lbbo.nl)