29 oktober 2019 (Dongen) PBS: School Wide Positive Behavior Support; geen sprint maar een marathonDe regiogroep Zuid-West organiseert op 29 oktober 2019 een bijeenkomst voor begeleiders en leerkrachten in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

 PBS
School Wide Positive Behavior Support; geen sprint maar een marathon

 

De spreker is Monique Horvers 

Korte inhoud van de lezing
Een school met heldere gedragsverwachtingen waar leerlingen en personeel zich aan houden. Een gemotiveerde inzet die binnen de lessen zichtbaar is van leerlingen en leraren (in het PO en VO). Een opgeruimde gang en klaslokaal. Leerlingen die hun spullen bij zich hebben en hun huiswerk hebben gemaakt. Een sfeer waarbinnen vooral het positieve wordt benoemd. Een droom? Nee! Een weldoordachte aanpak waarbij personeel van de school, leerlingen en ouders worden betrokken en die gericht is op het creëren van een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat, waardoor het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat is School Wide Positive Behavior Support, SWPBS!

Opbrengst aan het eind van de avond
Aan het eind van deze avond ken je de kenmerken van SWPBS als een schoolbrede en systematische aanpak gedrag die toepasbaar is in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens de avond onderzoeken we samen wat dit kan betekenen voor jouw praktijk.

Voorkennis: er is geen voorkennis vereist. 

Achtergrond van de spreker
Monique Horvers is docent bij de Master Educational Needs van Fontys OSO en zij is ook al 5 jaar SWPBS coach. Zij begeleidt diverse scholen bij de implementatie van SWPBS. Daarnaast is zij lid van de nationale conferentie commissie voor SWPBS.

In het kort
Datum: 29 oktober 2019
Waar:  KBS Noorderpoort
Adres: Otterdonk 5
Postcode en plaats: 5103 GN Dongen

Kosten: € 17,50 voor leden en € 35,- voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur          Inloop met koffie en thee
19.30 uur          Start van de lezing
20.30 uur          Pauze met koffie en thee
20.45 uur          vervolg van de lezing
21.30 uur          Afsluiting 

Studiebelasting: 2 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.