30 september 2019 (Amersfoort) Bijscholingsbijeenkomst 1+1=3: HGW voor als begaafdheid botst met een stoornisOp 30 september 2019 organiseert de landelijke beroepsgroep specialist begaafdheid speciaal vanwege het 5 jarig bestaan van de LBsb een bijscholingsbijeenkomst.
 

Het onderwerp van deze avond is:
 

1+1=3: HGW voor als begaafdheid botst met een stoornis


De spreker is: Eleonoor van Gerven

Korte inhoud van de bijeenkomst
Begaafde leerlingen die te maken hebben met een leer- of ontwikkelingsstoornis worden ook wel ‘Dubbel bijzonder’ of ‘Twice Exceptional’ genoemd. Voor deze leerlingen is de botsing tussen hun basale vermogen en hun basale onvermogen van grote invloed op hun functioneren. Er ontstaat daardoor een optelsom tussen begaafd en speciaal waarbij de som meer is dan het geheel der delen. De botsing veroorzaakt in vijf domeinen van functioneren schijnbaar tegenstrijdige educatieve behoeften waarbij het als ouders en/ of leraar moeilijk is om op de juiste manier af te stemmen op die behoeften. Handelings- of veranderingsgericht werken biedt de mogelijkheid om heel precies op die educatieve behoeften af te stemmen zonder dat er altijd een classificerende diagnose nodig is. In deze interactieve lezing gaan we in op de kansen die deze aanpak biedt.

Opbrengst aan het eind van de avond
- je begrijpt hoe het komt dat de botsing tussen hun basale vermogen en hun basale onvermogen zo ingrijpend is voor de leerling. 
- je krijgt handvatten om op de juiste manier af te stemmen op soms ogenschijnlijke tegenstrijdige behoeften. 

Achtergrond van de sprekers
Drs. E.W.J.M. (Eleonoor) van Gerven studeerde Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit). Zij schreef eerder onder andere ‘Begaafd Begeleiden’, ‘Passend onderwijs voor begaafde leerlingen’ en ‘Aan de slag met slimme kleuters’. Vanaf 2014 schreef zij verschillende delen voor de reeks ‘Knapzak Praktijkgidsen’. In november 2016 verschenen ‘Goed onderwijs voor begaafde leerlingen’ en ‘De Gids, over begaafdheid in het basisonderwijs’. Eleonoor van Gerven heeft een eigen opleidingsinstituut voor het nascholen van leraren Primair Onderwijs: Slim! Educatief. Zij ontwikkelde de geaccrediteerde post-hbo-registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO® en de post-hbo-registeropleiding Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen. Naast deze opleidingen ontwikkelt en verzorgt zij diverse korte cursussen, workshops en maatwerktrajecten over begaafde leerlingen in het primair onderwijs.

Voorkennis
Enige kennis van begaafdheid en stoornissen is gewenst.

In het kort
Datum: 30 september 2019
Waar:  Corderius College
Adres: De Ganskuijl 105, 3817 EZ Amersfoort

Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst

LET OP! De locatie is gewijzigd. De nieuwe locatie is in Amersfoort

Avondprogramma
20:00 uur  inloop met koffie en thee
20:15 uur  Start bijeenkomst
21:15 uur  Pauze
21:30 uur  Vervolg bijeenkomst
22:15 uur  Afsluiting

Studiebelasting: 2 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Gratis is natuurlijk wel echt gratis maar mocht je je opgeven en onverhoopt niet kunnen, meld je dan voor 26 september af zodat we anderen nog een gelegenheid kunnen geven om de bijscholingsbijeenkomst bij te wonen. Bij later ontvangen afmelding zijn wij genoodzaakt € 10,- in rekening te brengen.