Specialisten Begaafdheid

Binnen de LBBO werkt een groep bevlogen specialisten begaafdheid gericht aan de positionering en verdere professionalisering van het specialisme.

Zij maken zich sterk voor passend onderwijs en inclusief onderwijs aan (potentieel) begaafde leerlingen. Zij ondersteunen en vertegenwoordigen specialisten begaafdheid met een onderwijsbevoegdheid die deze missie delen.

Wil je weten welke resultaten er dit jaar worden opgeleverd voor de specialisten begaafdheid, neem dan contact op met ons kantoor.

Tot voor kort werkte deze groep onder de naam LBSB.