Herregistratie

Na vier jaar basisregistratie kun je je opnieuw laten registreren door middel van een herregistratie. Als je in aanmerking wilt komen voor herregistratie dien je jouw persoonlijke professionele groei zichtbaar te maken. Je beschrijft wat je ontwikkelpunten waren en wat je vervolgstappen zijn geweest en je reflecteert op wat de professionalisering heeft opgeleverd voor jezelf en voor anderen.
Hoe je je professionaliseert en je verantwoordt is aan iedere aanvrager zelf.

  • Vul het aanvraag formulier in, dit kun je vinden binnen Mijn LBBO onder het kopje certificeringen
  • Je kunt het ingevulde formulier vervolgens uploaden binnen Mijn LBBO
  • Voeg je werkgeversverklaring toe
  • Voeg je digitaal portfolio toe: jouw reflectie met bijlagen en een  actuele C.V.