Instroomeisen kwaliteitsregister

Algemene instroomeisen

  • Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs (EN) opleiding met relevant studieprofiel of andere erkende opleidingen. Zie specifieke eisen per afdeling.
  • In bezit zijn van 40 European credits (Master SEN opleiding of Master EN opleiding), in een op de taak/functie gerichte leerroute/specialisatie/studieplan. Zie specifieke eisen per afdeling.
  • De werkzaamheden als begeleider hebben een omvang van minimaal 2 dagen per week. Zij zijn werkzaam als intern begeleider, ambulant begeleider, gedragsspecialist, beeldbegeleider, jonge kindspecialist, specialist begaafdheid, zelfstandig begeleider of zij passen hun specialisatie als beeldbegeleider, gedragsspecialist, jonge kindspecialist, specialist begaafdheid toe binnen hun begeleidende rol als intern begeleider of ambulant begeleider en hebben gecombineerde taken
  • Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.

Wat moet ik doen? Een overzicht van de bewijslast en de benodigde documenten.