Instroomeisen kwaliteitsregister voor de gedragsspecialist

  • Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs opleiding met relevant studieprofiel of vergelijkbare erkende opleidingen (post hbo).
  • In bezit zijn van 40 European credits (Master SEN opleiding of Master EN opleiding), in een op de taak/functie gerichte leerroute/specialisatie/studieplan.
  • De werkzaamheden als gedragsspecialist hebben een omvang van minimaal 2 dagen per week.
    • Zij zijn werkzaam als gedragsspecialist of;
    • Zij passen hun specialisatie als gedragsspecialist toe binnen hun begeleidende rol als intern begeleider of ambulant begeleider en hebben gecombineerde taken of;
    • Zij zijn werkzaam als groepsleerkracht op een basisschool of een integraal kindcentrum en zetten hun expertise gedragsspecialist in op school- en /of bovenschools-niveau, in het regionale samenwerkingsverband of op landelijk niveau
  • Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.