Instroomeisen kwaliteitsregister voor de gedragsspecialist

  • Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs  (EN) opleiding met relevant studieprofiel of andere erkende opleidingen.
  • In bezit zijn van 40 European credits (Master SEN opleiding of Master EN opleiding), in een op de taak/functie gerichte leerroute/specialisatie/ studieplan.
  • De gedragsspecialist moet minimaal twee dagen per week werkzaam zijn en haar expertise als volgt inzetten:
    • werkzaam  zijn als gedragsspecialist; of
    • haar specialisatie toepassen binnen haar begeleidende rol als intern begeleider of ambulant begeleider en heeft gecombineerde taken; of
    • werkzaam zijn als groepsleerkracht op een basisschool of een integraal kindcentrum en haar expertise inzetten op school- en /of bovenschools-niveau, in het regionale samenwerkingsverband of op landelijk niveau.
  • Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de  LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.

Wat moet ik doen? Een overzicht van de bewijslast en de benodigde documenten.