Instroomeisen kwaliteitsregister voor de intern begeleider

  • Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs (EN) opleiding met relevant studieprofiel of andere erkende opleidingen.
  • In bezit zijn van 40 European credits (Master SEN opleiding of Master EN opleiding), in een op de taak/functie gerichte leerroute/specialisatie/ studieplan.
  • Werkzaam zijn als intern begeleider. De werkzaamheden als intern begeleider hebben een omvang van minimaal 2 dagen per week.
  • Een lesbevoegdheid bezitten voor het PO, VO, MBO of HBO.
  • Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.

Heb je als intern begeleider een achtergrond als (ortho)pedagoog en/of onderwijskundige en voldoe je niet aan bovenstaande eisen? Neem contact op met ons kantoor dan kunnen we samen kijken of je in aanmerking komt voor registratie.

Wat moet ik doen? Een overzicht van de bewijslast en de benodigde documenten.