Instroomeisen kwaliteitsregister voor de jonge kindspecialist

  • Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs
  • Opleiding met relevant studieprofiel of vergelijkbare erkende opleidingen (post hbo).In bezit zijn van 40 European credits (Master SEN opleiding of Master EN opleiding), in een op de taak/functie gerichte leerroute/specialisatie/studieplan.
  • De expertise als jonge kindspecialist hebben een omvang van minimaal 2 dagen per week.
    • Zij zijn werkzaam als jonge kindspecialist of;
    • Zij passen hun specialisatie als jonge kindspecialist toe binnen hun begeleidende rol als intern begeleider of ambulant begeleider en hebben gecombineerde taken of;
    • Zij zijn werkzaam als groepsleerkracht op een basisschool of een integraal kindcentrum en zetten hun expertise jonge kindspecialist in op school- en /of bovenschools-niveau, in het regionale samenwerkingsverband of op landelijk niveau.
  • Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.