Instroomeisen kwaliteitsregister voor de zelfstandig begeleider in het onderwijs (ZBO)

 • Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs (EN) opleiding met relevant studieprofiel of andere erkende opleidingen.
 • In bezit zijn van 40 European credits (Master SEN opleiding of Master EN opleiding), in een op de taak/functie gerichte leerroute/specialisatie/ studieplan.
 • De werkzaamheden als zelfstandig begeleider bedragen een minimale omvang van:
  • 500 contracturen op jaarbasis, gebaseerd op contracten aangegaan het jaar voorafgaand aan de aanvraag voor registratie; of
  • 320 contracturen op jaarbasis, gebaseerd op contracten aangegaan het jaar voorafgaand aan de aanvraag voor registratie, in combinatie met een aanstelling van 0,4 fte als begeleider in het onderwijs. Aantoonbaar met de werkgeversverklaring van de LBBO.
 • Een zelfstandig begeleider wordt ingehuurd als begeleider door scholen en/of een schoolbestuur en/of een samenwerkingsverband.
 • Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.

Welke bewijslast heb je nodig?

 • Een scan van je diploma (voor- en achterkant) van de Master SEN-opleiding of Master EN-opleiding met relevant studieprofiel of vergelijkbare erkende opleidingen.
 • Een verklaring zelfstandig begeleider in het onderwijs en contracten waarmee je aantoont dat je in het afgelopen jaar 500 contracturen begeleiding hebt gegeven. Voeg alle contracten in één document en upload dit document bij je certificeringsaanvraag.