Instroomeisen kwaliteitsregister voor specialisten begaafdheid

  • Afgeronde Master Special Educational Needs (SEN) opleiding of Master Educational Needs of een opleiding met relevant studieprofiel of vergelijkbare erkende opleidingen (post hbo) gericht op (hoog) begaafdheid.
  • De Specialist Begaafdheid moet minimaal twee dagen per week werkzaam zijn en haar expertise als volgt inzetten:
    • werkzaam zijn als specialist begaafdheid of;
    • haar specialisatie toepassen binnen haar begeleidende rol als intern begeleider of ambulant begeleider en heeft gecombineerde taken of;
    • werkzaam zijn als groepsleerkracht op een basisschool of een integraal kindcentrum en haar expertise inzetten op school- en /of bovenschools-niveau, in het regionale samenwerkingsverband of op landelijk niveau.
  • Lid zijn van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De begeleider onderschrijft de visie van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs LBBO. Registratie in het kwaliteitsregister is verbonden met het algemene lidmaatschap van de LBBO.

Deze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor ons kwaliteitsregister: