Kwaliteitskringen

De LBBO gaat voor de professionaliteit en ontwikkeling van begeleiders. Dit doen we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten via kwaliteitskringen. We zijn gestart met kwaliteitskringen voor de beeldbegeleiders, maar gaan dit in de toekomst uitbreiden naar kwaliteitskringen voor al onze beroepsgroepen.

Wat is een kwaliteitskring

Een kwaliteitskring is een intervisiegroep met een vaste voorzitter. Als lid van deze groep werk je aan je competenties door middel van reflectie. Binnen de kwaliteitskring wordt zoveel mogelijk gewerkt met (beeld)materiaal dat de groep inbrengt.
Daarnaast ben je onderdeel van een ‘lerende groep’: de leden leren van en met elkaar door ervaringen uit te wisselen, te luisteren en de juiste vragen te stellen. De voorzitter heeft een begeleidende rol en stimuleert het zelflerend vermogen van leden en van de groep als geheel.

Een kwaliteitskring komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar voor een bijeenkomst van gemiddeld drie uur. Voorzitters komen daarnaast één keer per jaar samen. Er zijn verschillen tussen kringen wat betreft de groepsgrootte en het aantal bijeenkomsten. Een kwaliteitskring bestaat uit een minimaal vijf personen (vier leden en een voorzitter).

Op dit moment zijn diverse kwaliteitskringen voor beeldbegeleiders actief. Deze zijn verspreid over het hele land. In de toekomst komen er meer kwaliteitskringen, ook voor de andere beroepsgroepen. De kwaliteitskringen worden ingericht per beroepsgroep.

Aanmelden

Wil je lid worden van een kwaliteitskring? Dat kan.
Meld je aan via kantoor@lbbo.nl en geef daarbij aan in welke kwaliteitskring je interesse hebt.
Ook (bestaande) intervisiegroepen kunnen zich aanmelden. Neem hiervoor contact met ons op.

Als je deelneemt aan een kwaliteitskring, doe je dat minimaal één schooljaar.