In de media

De LBBO gaat voor een krachtige stem van begeleiders in het publieke (onderwijs)debat, zodat beleidsmakers, vakbonden en de maatschappij als geheel zich bewust(er) worden van de cruciale rol van begeleiders in het onderwijs.

We laten ons dan ook horen in de media.